Depilatsioon

Koolitus sobib nii algajale

kui ka täiendkoolitusena ilutegijale.

 

KOOLITUSE HIND 280 €
/hind sisaldab kõiki koolituseks 

vajaminevaid õppevahendeid ja instrumente/

 

Õppemaht 6 tundi 

(8 akadeemilist tundi)

 

Õppetöö on jaotatud kaheks osaks:

teooria ja praktika 

 

Toimumisaeg:

üks päev, 10.00–16.00

KOOLITUSE  LÄBINU ..
– oskab erinevate piirkondade vahatamist (jalad, käed, kaenlaalused, bikiini piirkond)
– oskab kasutada ja kombineerida erinevaid tooteid ja tehnikad
nõustada klienti
– oskab planeerida protseduuri aega ning on valmis iseseisvaks tööks
– teab ilusalongi sisustust ja seadmetele esitatavad nõuded

– teab tööohutust ja ergonoomikat

– teab tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused

– teab töökeskkonnaohutust, hügieeninõuded

– teab ilu – ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete ja instrumentide dekontaminatsiooni

ÕPPEPÄEV

10.00–11.30 Teooria

11.30–12.00 Lõuna

12.00–13.30 Praktiline töö 1. modelliga (erinevate piirkondade vahatamine)

13.30–15.00 Praktiline töö 2. modelliga (erinevate piirkondade vahatamine)

15.00–16.00 Kokkuvõte, tagasiside

ÕPPEMEETODID

Koolitusel kasutatakse õppena loenguvormi, praktilist väljaõpet,  individuaalõpet ning praktikat, mis viiakse läbi kooli vastavates õppe- ja praktikaruumides ning töökeskkonnas.

 

Kui õpilane sooritab  koolituse raames tehtavad tööd positiivsele tulemusele, väljastab IREK tunnistuse, mis kinnitab õpilase poolt läbitud vastavat koolitust.

ÕPPEKEEL

Õpe toimub eesti keeles.

 

OSALEJAD

Rühma suurus on 2–6 õpilast.

 

Koolitus algab, kui sellele on registreerunud piisav hulk osavõtjaid. Õppekohad täidetakse registreerimise järjekorras.