Kosmeetik

Kosmeetiku koolituses keskendutakse 

näonahahooldusele.

 

Koolitus sobib nii algajale

kui ka täiendkoolitusena ilutegijale.

 

KOOLITUSE HIND 2520 €
/hind sisaldab kõiki koolituseks 

vajaminevaid õppevahendeid ja instrumente/

 

Õppemaht 6 kuud (24 õppenädalat) ehk

600 tundi (800 akadeemilist tundi)

 

Õppetöö on jaotatud kolmeks osaks:

teooria ja praktika (16 õppenädalat),

välipraktika (8 õppenädalat) ja iseseisev töö.

 

Toimumisaeg:

teisipäev ja neljapäev 10.00–16.00

KOOLITUSE EESMÄRK

Õppe eesmärgiks on õppija ettevalmistamine iseseisvaks tööks kosmeetikuna ning selleks vajalikke teadmiste andmine ja oskuste arendamine.

Kui õpilane sooritab  koolituse raames tehtavad tööd positiivsele tulemusele, väljastab IREK tunnistuse, mis kinnitab õpilase poolt läbitud vastavat koolitust.

ÕPPESISU

Õpetamisega taotletakse, et õpilane oskaks teostada näohooldusi erinevatele nahatüüpidele (normaalne, kuiv, rasune, kombineeritud); näo massaaži, efekthooldusi (noorendavad, helendavad, uuendav); omandaks teadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast ning enamlevinud nahahaigustest.


KOOLITUSEL LÄBITAVAD TEEMAD TEOORIAS

Naha analüüs. Nahalööbe elemendid. Nahahaigused. Rasunäärmete haigused. Hooldusprotseduurid. Näohoolduse aparatuur. Näohoolduse tooted ja vahendid. UV-kiirgus. Erihooldused. Kliendi nõustamine. Rakk ja koed. Vereringe-süsteem. Sisesekretsiooninäärmed. Närvisüsteem. Hingamiselundkond. Mikroorganismid. Bakterid. Väliskeskkonna mõju mikroobidele. Mikrofloora mõiste. Kosmeetikumide toorained. Rahvusvaheline kosmeetikavahendite koostisainete nomenklatuur. Hõlmab esmast praktilist osa (sh töökoha ettevalmistamine, kosm. vahendid ja instrumendid, kasutamine, näopuhastus, massaaž).

PRAKTIKA

Õppija oskab: planeerida tööaega; teenindada klienti; rakendada teoreetilisi teadmisi kosmeetiliste protseduuride teostamisel; teostada kliendi naha analüüsi; kasutada õigeid töövõtteid ja –vahendeid; nõustada klienti.

Praktika eesmärgiks on võimalus  erialaseid teadmisi kinnitada ja arendada. Praktika annab reaalse töökogemuse ja on oluline õpingute osa, mille ajal saab õpilane õpitud teadmisi ja oskusi rakendada töökeskkonnas.


ISESEISEV TÖÖ

Iseseisvaks tööks loetakse tööd, mida õpilane teeb väljaspool kontaktõppe tunde. See hõlmab erialase kirjanduse lugemist ja õppimist, eksamiks valmistumist ja kirjalike tööde koostamist.

ÕPPEMEETODID

Koolitusel kasutatakse õppena loenguvormi, praktilist väljaõpet,  individuaalõpet ning praktikat, mis viiakse läbi kooli vastavates õppe- ja praktikaruumides ning töökeskkonnas.

 

 

ÕPITULEMUSED

Koolituse lõpul õpilane oskab teostada erinevaid klassikalised näohooldusprotseduure erinevatele nahatüüpidele teostada erinevaid erihooldusi (efekthooldusi) ja kiirhooldusi igale nahatüüpidele kasutada erinevaid hooldustooteid nõustada klienti ja soovitada õiged hooldusvahendeid vastavalt nahatüübile kasutada aparatuuri (vaposon ja darsenval).

 

ÕPPEKEEL

Õpe toimub eesti keeles.

 

OSALEJAD

Rühma suurus on 4–12 õpilast.

 

LISAINFO

Õppekohad täidetakse registreerimise järjekorras.

Välipraktika teostamiseks on vajalik tervisetõend

Registreerimistasu (kindel osalemise soov ja koht grupis) on 20 eurot, mis on osa õppemaksust. Kui peale registreerimist ja vähemalt 1 nädal enne koolituse algust selgub, et siiski ei ole võimalik osaleda koolitusel, palume sellest koheselt e-kirja teel teada anda.